top of page

REGULAMIN 

REGULAMIN  


 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa wszelkie zasady dokonywania przez Firmę Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE sprzedaży produktów za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej przedstawiającej ofertę handlową skierowaną do Klientów. 

 2. Definicje i pojęcia:

 1. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która na podstawie przepisów szczególnych posiada zdolność prawną i dokonuje zakupu nagrobka wykonanego z  kamienia przy wykorzystaniu niniejszej witryny internetowej, firmowego adresu e-mail, firmowego telefonu lub innej dostępnej formy kontaktu ze Sprzedawcą firmy Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE;

 2. Sprzedawca – właściciel niniejszej witryny internetowej nagrobkinacmentarz.pl dostępnej pod adresem https://www.nagrobkinacmentarz.pl/ działający jako Sprzedawca Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u [Nagrobki kompozytowe - Kompoze] prowadzonego przez Szymon Król oraz Jakub Chłód w ramach Programu AIP;

 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej zakupu o charakterze bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową, ale także Klient będący osobą fizyczną dokonującą za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej zakupów bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, lecz zakupy te nie posiadają względem Klienta charakteru zawodowego, co wynika szczególnie z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, jak określają przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Oferta handlowa – zgodnie z art. 543 Kodeksu Cywilnego jest nim działanie polegające na wystawieniu rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny. Niniejsza witryna internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE zawiera ofertę sprzedaży znajdującą się pod adresem https://www.nagrobkinacmntarz.pl/;

 2. Witryna internetowa – cały zespół powiązanych ze sobą stron internetowych, które wspólnie tworzą pełny serwis znajdujący się pod adresem https://www.nagrobkinacmentarz.pl/, której właścicielem jest Sprzedawca, tj. Sprzedawca Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE, za pośrednictwem, której zostaje przedstawiona oferta handlowa;

 3. Produkt - nagrobek wykonany z kamienia.  Nagrobki dostępne w ofercie handlowej przedstawionej za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej są wykonywane na zamówienie klienta z wybranych materiałów. Produkt ten składa się z następujących elementów głównych:

 1. Płyta nakrywowa - płaska powierzchnia nagrobka, na której stawiane są znicze; wykonany z wykonany z kamienia  stanowiący część jego struktury;

 2. Rama stojąca  - konstrukcja nagrobka składająca się elementów bocznych

 3. Rama leżąca - konstrukcja nagrobka składająca się elementów bocznych poziomych, układanych na posadzkę

 4. Tablica - element nagrobka wykonany z kamienia o grubości 4cm. Składa się z jednaj lub kilku płyt, w zależności od preferencji i wyboru klienta.

 5. Napisy - aby uczcić pamięć zmarłej osoby na grobie umieszcza się opisy biograficzne. Istnieje kilka sposobów realizacji napisów:

 • litery piaskowane (wygrawerowane) w kamieniu

 • litery wykuwane lub wyciskane głęboko w kamieniu

 • litery metalowe wykonane ze stopu brązu lub stali nierdzewnej, przytwierdzone do nagrobka.

 1. Zdjęcia – istnieje również możliwość umieszczenia wizerunku na tablicy nagrobkowej. Sposoby realizacji zdjęć:

 • Zdjęcie grawerowane

 • Zdjęcie na szkle

 • Zdjęcie na porcelanie

 1. Rama betonowa – stosowana przy grobach ziemnych. Jej użycie zapewnia stabilność całej struktury nagrobka, dzięki oparciu na dwóch zbrojonych belkach. Użycie tych elementów skutkuje tym, że podstawa znajduje oparcie w naturalnym gruncie poza obszarem wykopu grobu zapewniając większą trwałość.


 

 1. Wymiary nagrobków:

 1. Pojedynczy: 

- wymiar zewnętrzny 190/90 cm

 1. Podwójny:

- wymiar zewnętrzny 1920/150 cm,

 1. Indywidualny – Sprzedawca realizuje Zamówienia niestandardowe na nagrobki, które różnią się szerokością i długością. Każdy taki nagrobek jest wyceniany indywidualnie, z uwzględnieniem jego specyfikacji. Proces wyceny zamówienia niestandardowego trwa około 5 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia nagrobka indywidualnego może być dłuższy od standardowego czasu realizacji, zależnie od jego skomplikowania i wymagań. Należy pamiętać, że nagrobek nie może przekraczać maksymalnego rozmiaru placu dostępnego na cmentarzu. Pomnik może być zamontowany na wcześniej przygotowanej przez Klienta podstawie betonowej. 

 1. Zamówienie - formalne zlecenie zakupu produktu, które obejmuje wybór modelu nagrobka, dostarczenie danych do grawerowania, a także określenie formy płatności i dostawy. Zamówienie jest realizowane po podjęciu przez Klienta bezpośredniego w tym celu kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem dostępnych na niniejszej witrynie internetowej danych kontaktowych tj. poprzez kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy;

 2. Cena i płatność - informacje dotyczące kosztów produktów, z uwzględnieniem dostępnych rabatów, kosztów dostawy i warunków płatności, w tym terminów i akceptowanych form płatności;

 3. Dostawa - warunki dostawy, takie jak koszty, terminy dostawy oraz obszary dostawy. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń w obecności dostawcy;

 4. Gwarancja i reklamacje - okres gwarancji na produkty oraz procedury związane z reklamacjami, naprawami lub wymianą wadliwych produktów;

 5. Prawa klienta – zespół praw przysługujących klientowi zgodnie z obowiązującym prawem;

 6. Odpowiedzialność – zakres odpowiedzialności Firmy za ewentualne problemy z produktami lub usługami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 7. Kontakt – dane kontaktowe udostępnione za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, umożliwiające bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą tj. Firmą Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE;

 8. Aktualizacja regulaminu - informacja o zmianach regulaminu niniejszej witryny internetowej oraz związanej z nią oferty handlowej, która zostaje ogłoszona poprzez niniejszą witrynę internetową;

 1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne na niniejszej witrynie internetowej. 

 2. Klient potwierdzając złożenie Zamówienia, składa jednocześnie oświadczenie, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

 1. ZAKRES USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy kompleksowe usługi związane z produkcją, sprzedażą oraz montażem nagrobków kompozytowych wykonanych z kamienia. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zakresu naszych usług:

 1. Produkcja nagrobków – Sprzedawca Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE jest specjalistą w tworzeniu nagrobków o najwyższej jakości wykonania. Przedstawiana oferta obejmuje różnorodne modele i wzory nagrobków, które Klient może wybrać z uwzględnieniem swoich indywidualnych potrzeb i upodobań. Nagrobki są wytwarzane z wykorzystaniem różnego rodzaju kamieni, co gwarantuje ich trwałość i estetykę.

 2. Sprzedaż nagrobków - Klient ma możliwość zakupu gotowych nagrobków, wybierając spośród różnorodnych dostępnych modeli, wzorów i rozmiarów. Pełną ofertę handlową produktów można znaleźć na niniejszej witrynie internetowej. Zespół obsługi Nagrobki Kompozytowe służy pomocą w wyborze odpowiedniego nagrobka, udzielając Klientowi niezbędnych informacji oraz konsultacji;

 3. Montaż nagrobków – Sprzedawca oferuje profesjonalny montaż nagrobków na wybranym cmentarzu. Ekipa montażowa skrupulatnie dba o precyzyjne i estetyczne umieszczenie nagrobka na miejscu, zapewniając, że stanie się on godnym i trwałym pomnikiem dla zmarłego. Montaż jest przeprowadzany z pełnym poszanowaniem miejscowych regulacji i przepisów cmentarnych.

 1. Naszą główną misją jest dostarczanie klientom produktów i usług najwyższej jakości związanych z nagrobkami kamiennymi. Jesteśmy gotowi spełnić indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów, zapewniając przy tym profesjonalizm i zaangażowanie na każdym etapie współpracy. Naszym priorytetem jest tworzenie trwałych i estetycznych pomników, które staną się godnym wyrazem pamięci o tych, których już z nami nie ma.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na oferowane produkty można składać za pomocą różnych środków komunikacji, takich jak kontakt telefoniczny, e-mailowy lub wiadomość SMS.

 2. Klient oświadcza, iż wszelkie dane przekazane przez niego w celu realizacji złożonego Zamówienia są prawdziwe. Sprzedawca nie ma obowiązku do podejmowania działań weryfikacyjnych w zakresie ich prawdziwości, a ponadto i ich poprawności.

 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w sytuacji podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych osobowych, zarówno co do osoby zlecającej Zamówienie czy osoby zmarłej, której dane zamieszczone będą na nagrobku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia lub nawet do jego anulowania, jeśli Klient przedstawił nieprawdziwe dane osobowe lub jeśli ich poprawność w sposób uzasadniony wzbudziła zastrzeżenia Sprzedającego. Przy uwzględnieniu takowych okoliczności Klientowi zostanie niezwłocznie przekazana informacja telefoniczna lub mailowa o powodach niemożności zrealizowania Zamówienia oraz jego anulowania. Klient zaś, dysponuje prawem wyjaśnienia okoliczności związanych z prawdziwością i poprawnością wątpliwych danych osobowych. W przypadku braku danych kontaktowych umożliwiających Sprzedawcy kontakt z Klientem, zastrzega się, iż wszelkie wyjaśnienia po stronie Sprzedawcy zostaną przekazane podczas najbliższego kontaktu.

 4. W przypadku składania Zamówienia na nagrobek indywidualny, Klient zobowiązany jest podać dokładny wymiar podstawy nagrobka w centymetrach.

 

 1. KONSULTACJA I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Każde Zamówienie musi być wcześniej skonsultowane i potwierdzone przez doświadczonego konsultanta Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE. Zamówienie musi być zgodne z regulaminem cmentarza, na którym odbędzie się montaż oraz z wykupionym placem grobu. 

 2. Konsultant Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE służy pomocą w wyborze odpowiedniego modelu nagrobka oraz udziela wszelkich niezbędnych informacji.

 

 1. DOSTĘPNOŚC I WYBÓR MODELI

 1. Wszystkie dostępne modele i wzory nagrobków, wraz z aktualnymi cenami, są dostępne na niniejszej witrynie internetowej w zakładce "Wzory / Ceny".

 2. Udostępnione zdjęcia nagrobków prezentowane przez Sprzedawcę na niniejszej witrynie internetowej bądź na prowadzonych przez Sprzedawcę kontach w mediach społecznościowych bezpośrednio powiązanych z prowadzoną działalnością firmy Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE, mogą mieć charakter poglądowy i służą jedynie jako przykłady. Kolory nagrobków na żywo mogą różnić się od tych widocznych w witrynie internetowej oraz mediach społecznościowych. 

 

 1. WARUNKI PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

 1. Aby Zamówienie zostało przyjęte, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Ustalenie modelu nagrobka z konsultantem Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia;

 2. Zgodnie z ustaleniami Sprzedawcy z Klientem, wpłatę co najmniej pierwszej ustalonej części płatności, Klient dokonuje na konto firmowe Sprzedawcy lub w gotówce w wysokości 50% wartości zamówienia. W indywidualnych przypadkach, ustalonych z konsultantem, kwota pierwszej płatności może być mniejsza niż 50%. W przypadku wykonania przelewu, w tytule transakcji musi zostać koniecznie podany numer telefonu osoby zamawiającej tj. Klienta. Brak tej informacji może skutkować opóźnieniem Zamówienia lub jego anulacją. 

 3. Przesłanie danych osoby zmarłej, które mają zostać wygrawerowane na tablicy, na adres e-mail: nagrobkinacmentarz@gmail.com lub poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany w zakładce "Kontakt" niniejszej witryny internetowej. Za błędnie przesłane dane Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

 1. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Po spełnieniu powyższych warunków, Sprzedawca wyda potwierdzenie Zamówienia, które stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 90 dni, z zastrzeżeniem, że zazwyczaj realizacja Zamówienia odbywa się w terminie do 2 miesięcy od daty potwierdzenia Zamówienia.

 2. Czynnikami wpływającymi na termin realizacji Zamówienia są: 

 1. Brak przesłanych danych do wygrawerowania na tablicy lub opóźnienia w dostarczeniu tych danych przez Klienta mogą wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia;

 2. Brak wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości Zamówienia mogą skutkować wydłużeniem terminu realizacji;

 3. Brak akceptacji projektu tablicy przez Klienta oraz problemy ze skontaktowaniem się z Klientem w celu uzyskania niezbędnych informacji mogą również wydłużyć czas realizacji Zamówienia;

 4. Konieczność uzyskania zgody z kancelarii cmentarza lub innych instytucji zewnętrznych może wpłynąć na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia.

 1. Termin realizacji Zamówienia może zostać wydłużony wskutek nieprzewidzianej sytuacji lub zdarzenia, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

 

 1. WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA

 1. Zmiany w złożonym Zamówieniu są możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem produkcji nagrobka. Po rozpoczęciu produkcji, zmiany w Zamówieniu nie będą możliwe. Należy, wobec tego dokładnie zapoznać się z potwierdzeniem zamówienia przed rozpoczęciem produkcji, aby uniknąć nieporozumień. W wyjątkowych sytuacjach konsultant może, lecz nie musi wprowadzić zmiany do Zamówienia na życzenie Klienta. Zmiany te wymagają pisemnej formy e-mail lub SMS oraz każdorazowej akceptacji konsultanta i Kienta.

 2. Sprzedawca Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE dokłada wszelkich starań, aby termin realizacji Zamówienia był jak najkrótszy i spełniał oczekiwania Klienta. Jednakże, czynniki takie jak brak danych, opóźnienie w płatnościach lub niezbędne formalności zewnętrzne mogą wpłynąć na czas oczekiwania na zamówienie, niekiedy go wydłużając. W takich przypadkach Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać ewentualne problemy i dostarczyć produkt zgodnie z ustalonym terminem.

 3. Sprzedawca stawia sobie za priorytet zapewnienie pełnej transparentności procesu składania Zamówienia oraz satysfakcji Klienta. Konsultacja z doświadczonym konsultantem oraz spełnienie warunków potwierdzenia Zamówienia są kluczowe dla skutecznej i satysfakcjonującej transakcji.

 

 1. CENA 

 1. Aktualne ceny oferowanych produktów znajdują się na niniejszej witrynie internetowej w zakładce "Wzory / Ceny", tj. [https://www.nagrobkinacmentarz.pl/wzory]

 

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca akceptuje dwie formy płatności:

 1. Przelew na konto bankowe, na podstawie danych przekazanych przez konsultanta Firmy;

 2. Płatność gotówkowa – taka płatność jest możliwa w wyjątkowych przypadkach i musi zostać uzgodniona z konsultantem Firmy.

 1. Wszystkie ceny Produktów Sprzedawcy podawane są w polskiej walucie tj. PLN oraz zawierają podatek VAT, stanowiąc w ten sposób cenę brutto. W cenę sprzedawanych nagrobków, nie wlicza się dodatkowych usług oferowanych przez Sprzedawcę tj. usługi montażu, usługi graweru napisów i usługi transportu, których cena jest szczególnie wyodrębniona na niniejszej witrynie internetowej, którą można dodatkowo zamówić przy składaniu Zamówienia u Sprzedawcy.

 2. Klient otrzyma fakturę lub paragon potwierdzający dokonanie płatności za Zamówienie. W przypadku płatności gotówką na miejscu montażu, Klient otrzyma stosowny dokument potwierdzający transakcję.

 3. Zgodnie z wolą Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania faktury VAT obejmującą Sprzedane mu Towary bądź przesyła dowód zakupu na przekazany Sprzedawcy adres mailowy.

 4. Klient chcący otrzymać fakturę VAT powinien o tym zadeklarować w momencie dokonywania zakupu. 

 

 1. KOSZT DOSTAWY

 1. Informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się na niniejszej witrynie internetowej. 

 2. Dostawa jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. WARUNKI DRUGIEJ PŁATNOŚCI

 1. W przypadku płatności za Zamówienie w co najmniej dwóch ratach, Klient jest zobowiązany uiścić pozostałą kwotę najpóźniej w dniu montażu nagrobka. 

 2. Uiszczenie przez Klienta co najmniej pierwszej raty za złożone Zamówienie, jest jednocześnie tożsame z zadeklarowaniem przez niego, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z jego akceptacją.

 

 1. WSKAZANIE MIEJSCA DOCELOWEGO DOSTAWY

 1. Aby nagrobek został zamontowany, Klient musi precyzyjnie wskazać miejsce docelowe, tj. cmentarz oraz konkretny plac grobu, na którym ma być umieszczony nagrobek.

 

 1. UPOWAŻNIENIE DYSPONENTA GROBU 

 1. Klient musi być dysponentem grobu lub posiadać odpowiednie pisemne upoważnienie od dysponenta grobu, pozwalające na reprezentację w jego imieniu.

 

 1. OPŁATA ZA PLAC GROBU 

 1. Plac grobu, na którym ma być zamontowany nagrobek, musi być opłacony w kancelarii cmentarza zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

 

 1. ZGODA KANCELARII CMENTARZA

 1. Dysponent grobu musi posiadać pisemną zgodę od kancelarii cmentarza na montaż nagrobka oraz zgodę na wjazd montażystów Sprzedawcy na teren cmentarza.

 2. Zgoda ta musi zostać przesłana za pośrednictwem wiadomości SMS lub na firmowy adres e-mail. Oryginał zgody musi zostać przekazany w dniu montażu pracownikowi Firmy Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE.

 3. W przypadku poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowej opłaty z tytułu wjazdu na cmentarz lub wydania zgody na montaż nagrobka, opłaty te wlicza się do ceny końcowej Zamówienia.

 

 1. TERMIN REALIZACJI

 1. Termin realizacji zamówienia jest odgórnie ustalony przez niniejszą Firmę i dostępny Klientowi po potwierdzeniu Zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest dostosować się do wyznaczonego terminu i być dostępny w wyznaczonym terminie podczas montażu.

 3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00, pod warunkiem zgodności tych terminów z regulaminem cmentarza.

 

 1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

 1. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych, termin montażu nagrobka może zostać przesunięty na inną datę, uzgodnioną wspólnie wraz Klientem.

 

 1. MIEJSCE MONTAŻU

 1. Montaż nagrobka może odbyć się wyłącznie na wcześniej przygotowanym placu przez Klienta. Podłoże musi być wyrównane z gruntem i przygotowane na wymiar zamówionego nagrobka. Jeśli na placu, na którym ma zostać zamontowany nagrobek znajduje się stary pomnik należy to zgłosić przy składaniu zamówienia. Usługi demontażu i utylizacji odpadów są dodatkowo płatne i każdorazowo wyceniane indywidualnie.

 2. Sprzedawca nie wykonuje żadnej obróbki ani wykończenia miejsca montażu. Oznacza to, że wszelkie prace związane z obłożeniem lub zamaskowaniem płyt betonowych, wykończeniem grysem, tynkiem, farbą lub płytkami itd. leżą w gestii klienta. Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca, w którym zostanie postawiony nagrobek. Jeśli miejsce jest krzywe, nierówne lub wymaga jakichkolwiek przeróbek, Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania poprawek ani przeróbek miejsca montażu. Nagrobek zostanie zamontowany ta podłożu takim, jakie zostało przygotowane przez Klienta. 

 3. Plac musi być uprzątnięty, a wszelkie przeszkody, takie jak stare groby, ramy drewniane itd., muszą zostać usunięte przed przyjazdem ekipy montażowej Sprzedawcy, chyba, że zostało to ustalone inaczej w dniu przyjęcia zamówienia. Inaczej mogą zostać doliczone dodatkowe koszty uprzątnięcia placu w kwocie od 400 zł do 2000 zł lub montaż zostanie przełożony na inny termin. W takim przypadku Klient poniesie dodatkowe koszty transportu w wysokości 600 zł każdorazowo.

 

 1. OBSZAR MONTAŻU

 1. Montaż nagrobków odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

 

 1. MONTAŻ NAGROBKA

 1. Nagrobek jest montowany do podłoża za pomocą jednego z następujących sposobów, w zależności od wybranej opcji w dniu złożenia zamówienia:

 1. Na piwnicy – jeśli na miejscu montażu znajduje się grobowiec/piwnica, nagrobek umieszczany jest na samym grobowcu lub na specjalnie wykonanym fundamencie wokół niego – wykonanym wcześniej przez klienta. Jeśli Klient wybierze montaż na grobowcu, nie ma potrzeby budowy dodatkowych fundamentów. Podstawa nagrobka ma takie same wymiary jak grobowiec - piwnica;

 2. Na podkładach - W przypadku grobów tradycyjnych, gdzie nagrobki są umieszczone na ziemi, stosuje się specjalne, wzmacniane płyty betonowe pod nagrobki. Istotne  jest zastosowanie rozwiązania, które umożliwi łatwe, szybkie i bezinwazyjne wyrównanie położenia nagrobka w dowolnym momencie. Dzięki zastosowaniu kompletnego szkieletu żelbetowego, który gwarantuje stabilność całej konstrukcji, opartego na dwóch belkach betonowych, mamy możliwość zapewnienia tego rodzaju regulacji. Wykorzystanie tych belek powoduje, że fundament nagrobka opiera się na naturalnym gruncie, znajdującym się poza obszarem wykopu grobu.

 

 1. ŻYCZENIE KLIENTA 

 1. Życzenia Klienta dotyczące montażu i ustawienia nagrobka muszą zostać zgłoszone montażyście w dniu montażu przed rozpoczęciem prac. Wszelkie szczególne życzenia dotyczące umiejscowienia nagrobka należy przekazać najpóźniej przed rozpoczęciem prac montażowych, w obecności montażysty na miejscu montażu nagrobka.

 

 1. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania sprzedawanych Produktów bez znaczących wad wizualnych oraz funkcjonalnych.

 2. Względem Klienta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych Produktów zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z wyłączeniem okoliczności wyodrębnionych w niniejszym Regulaminie.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady znaczące, które wpływają na aspekt wizualny lub funkcjonalny nagrobka, w szczególności, jeśli mogły one powstać na skutek nieostrożnego bądź nieprawidłowego wykonania, montażu czy dostawy. 

 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamacji z tytułu rękojmi następuje w drodze zgłoszenia za pośrednictwem kontaktu mailowego Sprzedawcy, w formie pisemnej.

 5. Klient w treści złożonej reklamacji zobowiązuje się dokładnie przedstawić wadę Produktu, załączając w zgłoszeniu fotografie dokumentujące wadę oraz podać szczegóły zrealizowanego Zamówienia.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia. W przypadku uznania roszczenia przez Sprzedawcę, usunięcie usterki nastąpi w terminie uzgodnionym przez zainteresowane strony, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia.

 7. Sprzedawca przyjmuje reklamację w oparciu o obowiązujące normy prawne, respektując dodatkowo postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie odpowiedzialności Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE. Zaznacza się, iż nagrobki posiadają trudną specyfikę materiału oraz idący za tym specyficzny proces produkcji, wobec czego za nieistotne wady wizualne mające za źródło takowe okoliczności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Materiał delikatny:

 1. Nagrobki oferowane przez Sprzedawcę są wykonane z kamienia. Uszkodzenia mechaniczne, które mogą wynikać z nieostrożności lub niewłaściwego użytkowania, nie podlegają reklamacji. Sposób konserwacji nagrobka:

 1. Nagrobek powinien być czyszczony przy użyciu delikatnych środków chemicznych, takich jak płyn do zmywania naczyń, ciepła woda oraz miękka ściereczka z mikrofibry. Przed rozpoczęciem czyszczenia konieczne jest spłukanie nagrobka wodą, aby pozbyć się wierzchniej warstwy zabrudzenia;

 2. Należy unikać stosowania silnych detergentów, szczotek, gąbek lub innych narzędzi, które mogą uszkodzić lub porysować powierzchnię nagrobka;

 3. Znicze, kwiaty oraz inne przedmioty należy stawiać tylko na przeznaczonych do tego podstawkach z nóżkami gumowymi;

 4. Należy unikać zniczy klasycznych ze wkładem palącym się, ponieważ w przypadku pęknięcia znicza i wylania się wosku, wosk ten może uszkodzić powierzchnię nagrobka. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w skutek pęknięcia znicza i wylania się jego zawartości na nagrobek;

 5. Podczas przestawiania zniczy i kwiatów zaleca się ich podnoszenie i ustawianie w miejscu docelowym, a nie przesuwanie ich bezpośrednio po płycie nagrobka. Zapobiegnie to poważnym zarysowaniom i uszkodzeniom.

 6. Zabronione jest:

- Stawanie na nagrobku

- Siadanie na nagrobku

- Stawianie ciężkich przedmiotów na nagrobku o wadze powyżej 5kg

- Stawianie przedmiotów o ostrych krawędziach na nagrobku

-Przesuwanie przedmiotów po płycie nagrobkowej (wszystkie przedmioty muszą być ułożone na podstawkach z gumowymi nóżkami).

- Używanie mocnych środków chemicznych.

- Podnoszenie, przesuwanie lub demontowanie nagrobka 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zmiany kolorów na nagrobku spowodowane przez elementy niebędące częścią nagrobka, takie jak kwiaty, podstawki, czy inne dodatkowe elementy zakupione przez Klienta.

 2. Klient ma ponadto obowiązek zabezpieczenia wazonów na okres temperatur poniżej zera stopni Celsjusza. Należy usunąć wodę z wnętrza wazonu oraz szczelnie okleić wazon w taki sposób, aby woda nie mogła dostawać się do środka. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pęknięcia wazonów spowodowane mrozem.

 

 1. OKRES GWARANCJI

 1. Sprzedawca oświadcza, iż sprzedawane Produkty są wolne od wad znaczących wpływających negatywnie na wygląd oraz funkcjonalność sprzedawanego nagrobka, przez okres 2 lat od daty zamontowania nagrobka. Na potwierdzenie czego wraz ze zrealizowaniem Zamówienia, Klientowi zostanie przekazana e-mailowo Karta Gwarancyjna Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE w wersji elektronicznej PDF.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć Klientom produkty wysokiej jakości i zgodne z opisem. Jednakże, w granicach obowiązującego prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Uszkodzenia mechaniczne lub inne szkody wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu;

 2. Szkody spowodowane niewłaściwą konserwacją lub obsługą produktu;

 3. Szkody wynikłe z działań osób trzecich;

 1. Ograniczenie Własności Intelektualnej – wszelkie znaki towarowe, nazwy, logotypy i treści na niniejszej witrynie internetowej oraz produktach są chronione prawem własności intelektualnej i są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte za zgodą właścicieli. Bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy nie wolno kopiować, reprodukować ani wykorzystywać tych materiałów w celach komercyjnych;

 2. Odpowiedzialność za Dane Osobowe – Sprzedawca Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE zbiera i przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej;

 3. Działalność Firmy Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE jest świadczona przy pełnej zgodności z obowiązującym prawem i dokładając wszelkich starań w celu zapewniania Klientom bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia zakupowego. 


 

 1. ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

 1. Klient zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia. Niezapoznanie się z Regulaminem nie daje prawa do rezygnacji z Zamówienia lub zgłoszenia reklamacji.

 

 1. RĘCZNA PRODUKCJA 

 1. Nagrobki oferowane przez Sprzedawcę są tworzone ręcznie, co może skutkować pewnymi nie idealnościami w spasowaniu elementów. Takie nieregularności wynikają z trudności obróbki materiału i nie stanowią podstawy do reklamacji, chyba, że wpływają one na funkcjonalność lub znacząco na wygląd nagrobka.


 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTARCZONE DANE I ZDJĘCIA WIZERUNKU OSOBY ZMARŁEJ

 1. Klient jest zobowiązany dostarczyć poprawne i precyzyjne dane, które mają zostać wygrawerowane na tablicy, oraz zdjęcia do graweru lub nadruku na porcelanie  i szkle wizerunku osoby zmarłej w wysokiej rozdzielczości, które są wyraźne i ostre. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane dostarczone przez Klienta ani za jakość lub rozdzielczość dostarczonych zdjęć.

 2. Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania korekty zdjęć ani poprawy ich jakości. Zdjęcia dostarczone przez Klienta zostaną użyte w formie, w jakiej zostały dostarczone. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zawartość dostarczonych zdjęć.

 3. W przypadku, gdy dane lub zdjęcia dostarczone przez Klienta zawierają błędy lub nie spełniają oczekiwanych standardów jakości, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reklamacje z tego tytułu. Klient zobowiązuje się dostarczyć poprawne dane oraz wysokiej jakości zdjęcia.

 4. Niniejsze postanowienia mają na celu jasne określenie odpowiedzialności za dostarczone dane i zdjęcia oraz wykluczenie obowiązku Sprzedawcy w zakresie ich korekty czy poprawy jakości

 

 1. PRAWA KLIENTA

 1. Prawo do reklamacji - Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje można składać w przypadku wad produktu lub niezgodności z umową.

 2. Prawo do gwarancji - Klient ma prawo do korzystania z gwarancji na nasze produkty, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnej gwarancji, jeśli taka została udzielona. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących konsumentowi na podstawie ustawy.

 3. Prawo do zwrotu produktu - Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, chyba, że Produkt został wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta, mając na względzie spersonalizowaną specyfikę Produktu. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy produkt nie został jeszcze wyprodukowany lub spersonalizowany

 4. Prawo do informacji - Klient ma prawo do otrzymywania pełnych i czytelnych informacji dotyczących produktów, cen, warunków dostawy oraz wszelkich innych istotnych kwestii związanych z zakupem.

 5. Prawo do ochrony danych osobowych - Sprzedawca przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych klientów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na niniejszej witrynie internetowej.

 6. Prawo do znajomości regulaminu - Klient ma prawo do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia i do zgłaszania pytań lub wątpliwości dotyczących jego postanowień.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania i przestrzegania praw klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego i unijnego prawa konsumenckiego. 

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument został posiadaczem Produktu lub w którym wyznaczona przez Konsumenta osoba trzecia, ale inna niż Dostawca została posiadaczem Produktu.

 2. Mając na względzie m.in. treść pkt 3 art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca zaznacza, iż Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Sprzedawca z uwagi na specyfikę oferowanych usług, podkreśla ponadto pkt 1 art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, który uniemożliwia odstąpienie od umowy, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest usługa za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 4. W przypadku podjęcia przez Konsumenta decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do przesłania takowego pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy lub wysyłając jego skan na adres mailowy firmy.

 5. Skuteczne odstąpienie od umowy powoduje, iż umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 6. Sprzedawca zobowiązany jest wtedy do niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Konsumenta, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 7. Zwrot płatności co do zasady odbywa się przy wykorzystaniu tych samych sposobów płatności, jakie zostały wykorzystane podczas transakcji opłacającej Zamówienie,

chyba że Klient w porozumieniu ze Sprzedawcą ustalą inaczej. 

 1. Jeśli Klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy po zamontowaniu nagrobka, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami za jego demontaż oraz transport z powrotem do Sprzedawcy doliczając do tego wynagrodzenie czasu pracy za dokonanie usunięcia nagrobka, w wysokości 2500 zł. Suma należnych kwot, winna zostać uregulowana przez Klienta najpóźniej w dniu demontażu nagrobka.

 2. Po demontażu nagrobka, Sprzedawca dokonuje przywrócenia miejsca do stanu sprzed montażu ograniczając się do pozostawienia miejsca w czystości, usuwając wszelkie elementy pomontażowe. 

 3. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z dokonaniem zwrotu płatności Konsumenta do dnia, w którym Sprzedawca dokona demontażu nagrobka.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest zdemontować Produkt w trybie niezwłocznym, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił on od Umowy Sprzedaży. 

 

 1. AKTUALIZACJE REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji niniejszego Regulaminu. Aktualizacje regulaminu mogą wynikać z konieczności dostosowania się do zmieniających się przepisów prawa, ulepszeń w naszych usługach lub innych istotnych okoliczności.

 2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą odpowiednich komunikatów na niniejszej witrynie internetowej. Zaktualizowana wersja Regulaminu będzie obowiązywać od daty jego opublikowania na niniejszej witrynie internetowej.

 3. Klient ma obowiązek regularnego zapoznawania się z aktualnym Regulaminem oraz akceptowania jego postanowień. Korzystając z naszych usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, Klient wyraża zgodę na jego nowe treści.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do podejmowania serwisowych środków technicznych oraz środków organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo Klientom w ramach niniejszej witryny internetowej, za pośrednictwem, której Sprzedawca prezentuje ofertę handlową.

 2. Klient korzystający z niniejszej witryny internetowej jest zobowiązany do:

  1. nieprzekazywania ani nieudostępniania treści, które są zabronione przez obowiązujące przepisy prawa;

  2. niepodejmowania zachowań oraz działań, które zakłócałyby jej prawidłowe działanie, w szczególności poprzez zastosowanie danego oprogramowania, narzędzi bądź innych urządzeń;

  3. nierozsyłania i nieumieszczania niezamówionej informacji handlowej;

  4. niepodejmowania się zachowań oraz działań o charakterze uciążliwym dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

  5. korzystania z niej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  6. w ramach korzystania z usług Sprzedawcy, niezamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz nierozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego zezwolenia lub zgody tych osób;

  7. w ramach korzystania z usług Sprzedawcy, niezamieszczania treści o charakterze reklamowym bądź promocyjnym. 

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa działała w pełni poprawnie. Jeśli Klient zauważy jakiekolwiek problemy bądź przerwy w funkcjonowaniu witryny, powinien poinformować o nich Sprzedawcę.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane dalej "RODO"), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania w celach poglądowych oraz promocyjnych zdjęć zamontowanych nagrobków w ramach świadczonych usług, bez konieczności dokonywania anonimizacji na nich danych osób zmarłych. Zamieszczone fotografie mają wyłącznie charakter podglądowy Produktów oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę i zastrzega się, iż zostaną one zamieszczone wyłącznie na niniejszej witrynie internetowej bądź na prowadzonych przez Sprzedawcę kontach w mediach społecznościowych bezpośrednio powiązanych z prowadzoną działalnością firmy Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE. W świetle przepisów RODO, do osób zmarłych nie ma zastosowania ochrona danych osobowych. Sprzedawca jednak na wyraźny sprzeciw Klienta, zobowiązuje się do ich nieudostępniania oraz nierozpowszechniania.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, dokonując zakupu, oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść. Oświadczenie to stanowi względem Klienta zobowiązanie do przestrzegania wszystkich jego zasad oraz warunków.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich Zamówień złożonych po tym dniu. 

 3. Sprzedawca ponadto nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania niniejszej witryny internetowej przez Klientów, w. tym niepoprawnego składania Zamówienia;

 2. komplikacje w działaniu niniejszej witryny internetowej, które wynikły z wydarzeń, których Sprzedawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im zapobiec. Dotyczy to zwłaszcza trudności związanych z działalnością połączeń telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

 3. korzystanie z niniejszej witryny internetowej przez Klientów w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 4. utratę danych na skutek awarii sprzętu czy systemu bądź innych wydarzeń technicznych niezależnych od Sprzedawcy.

 1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na drodze powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującym prawem przyznającym Konsumentowi uprawnienia, przepisy te mają pierwszeństwo.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, należy zastosować powszechnie obowiązujące prawo, a w szczególności normy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sprzedawca oświadcza, iż dane właściciela niniejszej witryny internetowej brzmią następująco:

Nagrobki Kompozytowe KOMPOZE działa w ramach Fundacji AIP. 
NIP: 4252495143
KRS: 0000199402
ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

 

Tel. 669 693 498 - Szymon Król współwłaściciel marki Kompoze

Tel. 693 153 510 – Jakub Chłód współwłaściciel marki Kompoze 

Tel. 785 381 852 – biuro 

nagrobkinacmentarz@gmail.com

bottom of page